Färdig hemtentamen och kurslitteratur

Efter många timmars slit, knep och knåp att få ihop en hemtentamen mellan totalt 5000 till 7000 tecken (för varje fråga) så är man slutligen färdig. Men för säkerhetens skulle så gör jag en sista genomläsning innan jag skickar in arbetet i god tid i morgon innan deadline!

Sitter här och pustar ut, men grubblar fortfarande över en del småsaker: Svarade jag rätt på frågan? Formulerade jag mig rätt? Kunde jag gjort strukturen bättre? Och kom fram till ett enda svar: Ingen ide att grubbla mer över detta! För så fort du har skickat in en uppsats/hemtentamen så är det inte så mycket mer man kan göra. Allt du kan göra är att sätta dig ner och se glad ut. Så länge du gjort ditt bästa så ska du inte vara besviken på dig själv. Du kan i värsta fall alltid dra en lärdom av dina misstag. Det positiva är åtminstone att väntan på resultatet inte är lika lång som väntan när man skickar in ett manus till förlag.

Här är böckerna som jag använde mig av:

Samhällsvetenskapernas förutsättningar av Nils Gilje och Harald Grimen, var min storfavorit bland kurslitteraturerna. Boken beskriver olika typer av vetenskapliga teorier (hermeneutik, paradigmteorin… osv.) och lägger även fram problemställningar i samhällsvetenskapen med dessa teorier. De ger ganska bra exempel i de olika kapitlen och håller ämne töppet för vidare diskussion. Samhällsvetenskapernas förutsättningar kommer jag gladeligen läsa vid fler tillfällen efter kursen.

Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad var tyngre att bära med sig i väskan. Det är många sidor, men tyckte samtidigt att boken kunde ge en del vettiga tips till frågeställningar och hur man skulle ställa sig till personen i fråga när det gällde observationer, enkäter och frågeundersökningar. En del saker kunde man redan intuitivt, men ibland behövs böcker för att man skall kunna sätta ett namn på det. Fungerade bra i kombination med Samhällsvetenskapernas förutsättningar.

Diskursanalys – som teori och metod av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips. Boken beskriver begreppet diskurs enkelt ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”. Innehållet är lite tyngre och det krävs lite längre tid att läsa och ta in vardera kapitel, men det kan det vara värt i slutändan. Vi använde oss dock endast av några kapitel i boken, mycket på grund av att ingen av oss skulle haft den tiden att lägga ner på Diskursanalys.

I en klass för sig – genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer av Fanny Ambjörnsson. Efter att ha läst Diskusanalys så var det underlättande att läsa något enklare. Ambjörnsson tar här upp sin undersökning om tjejers vardag och försöker få en bild av deras grupptillhörighet. Detta var dock den bok jag var minst nöjd med, eftersom jag tycker att hon inte riktigt svarar på frågan utan pratar kring den utan att riktigt betona att det är mer komplext rakt ut. Men det är nog en smaksak?

Joseph Roth: Das falsche Gewicht

Förra månaden hade jag min så kallade tyska månad. Det blev ovanligt många tyska böcker (på tyska). Tänkte åtminstone nämna en av dem. För några veckor sedan så greppade jag tag i Joseph Roths bok Das falsche Gewicht (svensk översättning: Den falska vikten).

Boken handlar om vågmästaren Anselm Eibenschüts som flyttar med sin fru Regina. Det framkommer att han är mycket olycklig och älskar inte sin fru, som var stor orsak till att han lämnade armén som han trivdes med. När han kommer dit så litar ingen av handlarna på honom, eftersom han beskrivs som ordningen själv. Livet blir värre för Anselm då hans fru visar sig vara otrogen med en av hans anställda. Och dessutom blir hans fru Regina gravid med älskaren. Han beger sig iväg till en av grannområdena och besöker skojaren Jadlowkers håla. Det finns en del ljusa stunder då han inser sin fascination för Jadlowkers kvinna Euphemia och han får en sorts besvarad uppskattning från henne. Men även den känslan bryts långsamt ner när han motsträvigt måste acceptera den gamla ordningen att Euphemias älskare har rätten till hennes sida under en lång period varje år (då vandraren kommer förbi för att sälja). Anslem dricker mer, men inte bara av ensamheten utan att cholera tar livet av människorna och de hänvisas av läkarna till att alkoholen ska rädda dem.

Den österrikiska Författaren har ett ganska allmänt känt berättarsätt och bokens innehåll är indelade i kortare snitt, eller flertalet kapitel där varje del behandlar antingen en känsla för huvudkaraktären, en viktig karaktär eller enstaka handling. Det var kanske inte min typ av bok, men var ganska lätt att hänga med och följa karaktärerna med hans ganska smarta kapitelindelning.

Roth berättar tydligt att Anselm Eibenschüts känner sig ensam, men ställer ändå frågor till sig själv om varför han gör det (där det är rätt uppenbart för läsaren vad som tynger honom, men inte han själv). Berättelsen är ganska dyster, trots att det finns några ljusa stunder för huvudpersonen. Man känner ganska tidigt om vilken väg handlingen börja dra sig åt. Exilförfattaren Joseph Roths känsla för liv och död verkar vara ett återkommande tema i hans böcker.

Dagens tanke: När ordningen blir kaotisk, så krävs det en radikal förändring för att ordningen skall återställas.